Internt i klubben

Kontingent

Foreningens kontingent er som følger

2022:

Hockey & Leg betaler 10 årlige rater à 50 kr. 

Alle andre spillende medlemmer betaler 10 årlige rater af 100 kr

Fælles er at kontingent forfalder til betaling forud månedsvis (med undtagelse af månederne januar og juli)


Aktive støttemedlemmer betaler 1 rate af 200 kr

Kontingent betales forud for et år ad gangen pr. 1. feb. Ved indmeldelse i perioden 1/8 - 31/1 betales ½ kontingent


Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen & Udvalg

Bestyrelsen: 

Formand: Heidi Hansen

Kasserer: Jørgen Brøndgaard

Bestyrelses medlem: Jens Sindberg

Bestyrelses medlem: ledig plads

Bestyrelses medlem: ledig plads


Udvalg:

Hyggeudvalg - Maria Thostrup


Udstyr

Udover stokken, som er det vigtigste udstyr når vi spiller hockey, så skal alle spillerne i ungdomsrækkerne være iklædt benskinner og tandbeskytter. 


Stokken findes i to forskellige modeller - en til udendørs og en til indendørs. 


Derudover spiller vi med en handske på venstre hånd når vi spiller indendørs - og nogle få spiller også med en handske udendørs. Det et ikke et krav, men ganske nyttig for at passe på fingrene.


Stok, benskinner og handske kan lånes i klubben den første måneds tid eller to, og derefter guider vi alle i retning af hvor det er nemmest og billigst at købe udstyr. 


En tandbeskytter er personlig, så den kan ikke lånes. De første par træninger få nye spillere lov at spille uden, og ved indmeldelse udleveres til første tandbeskytter, så vi er sikre på at alle kan passe godt på smilet. Efterfølgende tandbeskytter købes enten gennem klubben, sammen med øvrigt hockeyudstyr, eller i velassorterede sportsbutikker. 


Spørgsmål til udstyr stilles til formanden eller trænerne.


Tandbeskyttere

Eksempel på benskinner - findes i mange forskellige farver og modeller


Medlemmerne

Vores medlemmer er alle mellem 5 og 13 år. 

De er fordelt på 4 forskellige hold - 


Hockey & Leg - de allermindste talenter. De er med for at lære hvordan det er at være en del af et hold. De træner sammen i deres lille gruppe, med deres egen træner - men træner også engang i mellem sammen med U8'erne. 

Der bliver lavet simple øvelser, som de kan finde ud af, og gør at de synes det er sjovt, og gerne vil lære mere. Stokken er med i legene, men om børnene holder rigtigt eller ej er ikke så vigtigt (de skal nok lære det!!)


U8 - allerede her stiller vi lidt større krav til at de kan finde ud af at holde på stokke, lave lidt sværere øvelser, kan ramme bolden "rigtigt" osv. De kommer også med ud til stævnedage, hvor hovedformålet er at have det sjovt, ikke om vi vinder eller taber. 


U10 og U14 - lærer mange flere øvelser, regler og teknikker. Vi kræver ikke noget bestemt af børnene, da de alle lærer i forskellige tempi, men vi forventer at alle møder op til træning, og gør det bedste de kan


Som udgangspunkt spiller alle med på det hold de hører til udfra årgange, men hvis der er noget andet der giver bedre mening, flytter vi gerne børnene op eller ned, så de føler der passer ind. Derfor er der altid en plads på holdet til alle børn uanset hvordan de er. 

Derfor består vores U10 også af børn mellem 7 og 11 år og vores U14 hold af børn mellem 9 og 13 år.